לפני ואחרי הצמחת שיער

לירן בתחילת התהליך
לירן באמצע התהליך
לירן בסוף התהליך

התוצאות של דור לאחר 40 יום

התחלת התהליך
סוף התהליך